Simurq Supplier
loading...
MƏQSƏDİMİZ KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT GÖSTƏRMƏKLƏ ŞİRKƏTLƏRİ MƏMNUN ETMƏKDİR.

Bizdən sifariş edilən məhsullar respublikanın bütün bölgələrinə səmərəli və etibarlı şəkildə çatıdılır.

MƏQSƏDİMİZ KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT GÖSTƏRMƏKLƏ ŞİRKƏTLƏRİ MƏMNUN ETMƏKDİR.

Tikinti və təmir üçün lazım olan avadanlıqları qısa zaman ərzinə bir başa ünvana çatdırırıq.

MƏQSƏDİMİZ KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT GÖSTƏRMƏKLƏ ŞİRKƏTLƏRİ MƏMNUN ETMƏKDİR.

Simurq Supplier
Haqqında

“Simurq Supplier” yerli və xarici şirkətlərin hər növ tikinti, ofis, və tibbi və kimyəvi gigiyenik vasitlərin təchizatını həyata keçirir. “Simurq Supplier” istehlakçıların tələblərini və ehtiyaclarını daha yaxşı başa düşür və məhsul və xidmətlərini bu amillər əsasında inkişaf etdirir. Sifariş edilən avadanlıqları ABŞ, Avropa, MDB və digər ölkələrin tanınmış şirkətlərdən müvafiq zəmanətlə əldə edir, ölkəyə idxal edir və sifarişçi şirkətə çatdırılır.

20

İLDƏN ÇOX
TƏCRÜBƏ

Məqsədimiz keyfiyyətli xidmət göstərməklə şirkətləri məmnun etməkdir.

Xidmətlərimiz

TENDERLƏRİN KEÇİRİLMƏSİ VƏ İŞTİRAKINA DƏSTƏK

SATIŞIN TƏŞKİLİ

İXRACIN TƏŞKİLİ

ALƏTLƏR VƏ AVADANLIQLARIN TƏCHİZATI

TİKİNTİ MATERİALLARININ TƏCHİZATI

TİBBİ MƏHSULLAR VƏ CİHAZLARIN TƏCHİZATI

OFİS AVADANLIQLARI

AVTOMATİKA VƏ TEXNİKALARIN TƏCHİZATLARI

LOGİSTİKA HƏLLƏRİ

Müştərilərimiz

MÜŞTƏRİLƏRİMİZ

Onlar bizə güvəndi